Označení nerezových materiálů

DIN 1.4301 (AISI 304)


• Standardní materiál s vynikající odolností vůči korozi v přirozeném okolním prostředí (voda, venkovská a městská atmosféra) bez významných koncentrací chloridů nebo kyselin. Je bez potíží svařitelný a to bez přídavného kovu. Tepelná úprava po svařování není nutná. Kvůli vysoké houževnatosti je třeba při obrábění dbát na správné řezné údaje. Kujnost - tváří se dobře.
• Používaná zejména v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.
• Používá se k výrobě různých druhů vybavení pro pivovarský průmysl, tukový průmysl a na jatkách.
• Používá se v papírenském průmyslu, v potrubních systémech odpařovačů.
• Používá se v chemické průmyslu k výrobě zařízení pro sterilizaci produktů jako jsou kyselina dusičná, dusičnany, dusičnatá hnoji- va a výbušné látky.

DIN 1.4305 (AISI 303)


• Nejpoužívanější nerezová automatová ocel. Díky své, i přes obsah síry, stále ještě dobré odolnosti vůči korozi je tato ocel použí- vána pro korozí ohrožené šrouby, soustružené součásti v potravinářském a mlékárenském průmyslu, pro konstrukci přístrojů atd. Kvůli příměsi síry se při třískovém obrábění vyskytují krátké špony. Svařitelnost je ovšem touto příměsí zhoršená.

DIN 1.4306 (AISI 304L)

* tato nerezová ocel je v součastnosti nahrazena níže uvedenou DIN 1.4307
• Vynikající odolnost vůči korozi jako 1.4301 a také v určitém chemickém prostředí (kyselina dusičná, organické chladné roztoky kyselin). Je nejlépe svařitelný s přídavným kovem a také po svařování odolný proti mezikrystalové korozi. Tepelná úprava po svařo- vání není nutná. Nízký obsah C zvýhodňuje řeznou obrobitelnost v porovnání s 1.4301. Kujnost je velmi dobrá.
• Tato korozivzdorná ocel se v první řadě používá v chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu pro tlakové nádoby, zásobníky a jiné vybavení.
• Používá se ve všech případech jako ocel DIN 1.4301 (AISI 304).
• Dále se používá v případech, kde je materiál deformován velkým tepelným zatížením.

DIN 1.4307 (AISI 304L)


• Odolnost vůči korozi odpovídá 1.4306. Je bez potíží svařitelný a bez přídavného kovu. Po svařování odolný vůči mezikrystalo- vé korozi. Tepelná úprava po svařování není nutná. Nepřítomnost chromkarbidů usnadňuje řeznou obrobitelnost v porovnání s 1.4301. Chování při kování je podobné 1.4301.

DIN 1.4401 (AISI 316)


• Odolnost vůči korozi podobná 1.4571, avšak bez stabilizace titanem. Chování při svařování odpovídá 1.4301. V porovnání s 1.4301 a 1.4307 je kvůli obsahu Mo snížená řezná obrobitelnost. Při kování odpovídá 1.4301.
• Příměs molybdenu způsobuje odolnost této oceli proti kyslíku, dokonce i v oblasti sváru.
• Používá se při výrobě celulózy, např. pro vyhnívací nárže, rozvody potrubí a bělící přístroje.
• Také se používá v chemickém průmyslu, pro tlakové nádoby, rozvody potrubí a vybavení pro produkci všech druhů solných, organických a anorganických kyselin.
• Používá se pro výrobu tanků, pro uskladnění kyselin a rozpouštědel.
• Také se používá pro potrubí, pro výrobu páry.

DIN 1.4404 (AISI 316L)


• Odolnost vůči korozi podobná 1.4571, avšak bez stabilizace titanem. Chování při svařování odpovídá 1.4307. Nízký obsah C usnadňuje oproti 1.4401 řeznou obrobitelnost. Při kování odpovídá 1.4301.
• Verze AISI 316 s nízkým obsahem uhlíku.
• Rozsah použití je stejný jako pro ocel DIN 1.4401 (AISI 316).

DIN 1.4541 (AISI 321)


• Odolnost vůči korozi odpovídá 1.4306. Navíc odolnost při vysokých teplotách (850 °C). Chování při svařování odpovídá 1.4307. Namísto snižování obsahu C probíhá stabilizace proti mezikrystalové korozi prostřednictvím Ti (tvorba karbonitridů titanu). Přítomnost karbonitridů titanu ovšem negativně ovlivňuje řeznou obrobitelnost a měly by se dodržovat doporučené řezné údaje. Vhodnost ke kování je průměrná.
• Používá se zejména pro aplikace při 300 °C a více.
• Rozsah použití je shodný s materiálem AISI 304/304L.

DIN 1.4571 (AISI 316Ti)


• Stabilizovaná titanem jako 1.4541, avšak navíc s Mo, proto odolnější vůči kyselinám. Vynikající odolnost vůči korozi v přírod- ním okolním prostředí také s mírnou koncentrací chloridů a kyselin. Dále v početných chemických kyselých prostředích (kyselina sírová a kyselina fosforečná, organické kyseliny) podle teploty a koncentrace. Je vedle své vysoké odolnosti vůči korozi používána také kvůli dobré pevnosti za tepla. Chování při svařování odpovídá 1.4307. Chování při řezném obrábění podobné jako 1.4541. Ke kování používat 1.4571 pouze s opatrností.
• Používá se při výrobě celulózy, např. pro vyhnívací nárže, rozvody potrubí a bělící přístroje.
• Také se používá v chemickém, pivovarském, mlékárenském a papírenském průmyslu, zvláště pro vysoké koncentrace chloridu.

DIN 1.4435 / 1.4432 (AISI 316L)


• Má v porovnání s 1.4436 ještě vyšší legování CrNiMo, čímž se dále zlepšuje odolnost vůči korozi. Chování při svařování odpovídá 1.4307. Třískové obrábění a strukturální stabilita jsou usnadněny nízkým obsahem C. Při kování odpovídá 1.4541.

DIN 1.4436 (AISI 316)


• Je v porovnání s 1.4571 a 1.4401 více legován s Ni a Mo a má proto ještě vyšší odolnost vůči korozi. Chování při svařování odpo- vídá 1.4307. Kvůli vyššímu legování je nepatrně nižší řezná obrobitelnost. Při kování odpovídá 1.4541.

DIN 1.4462 (2205 - DUPLEXová ocel)


• Patří do skupiny austeniticko-feritických ocelí a je označována jako DUPLEXová ocel. Vyznačuje se vynikající odolností vůči korozi v kyselém prostředí, obzvláště u fosforečných a organických kyselin a také v chloridy obsahujících prostředí. Nenáchylná vůči mezikrystalové korozi, poskytuje 2-fázová struktura austenit + ferit oceli odolnost vůči vločkové korozi, která je silnější než ta u austenitických ocelí. Mez průtažnosti a mez kluzu je vyšší o cca. 150% než u všech ostatních ocelí, čímž se plastická deforma- ce dostavuje teprve při vyšších napětí, avšak je snížena dobrá tvařitelnost za studena. Svařování, řezné obrábění a kování vede při nevhodných parametrech ke špatným výsledkům.

DIN 1.4529 (6Mo)


• Podobná jako 1.4539, avšak s ještě vyšším obsahem Mo (min. 6%), čímž je dodatečně zlepšena odolnost vůči důlkové a vločkové korozi.

DIN 1.4539 (TP904L)


• Je označována také jako nerezová superaustenitická NiCrMoCu ocel, která se vyznačuje vynikající odolností (důlková koroze nebo vločková koroze) v agresivních prostředích (roztoky kyseliny fosforečné, kyselina sírová do 20°C všech koncentrací, mořská voda do 70 °C). Nechá se při nebezpečí tvoření trhlin za tepla ještě výborně svařovat. Svařování bez přídavného materiálu se však nedoporučuje. Řezná obrobitelnost není kvůli vysokému legování považována za dobrou a vyžaduje v každém případě dodržení doporučených řezných údajů.

DIN 2.4602 (Hastelloy C22)


• 2.4602 (allloy C-22) je vysoce korozi odolná nikl-chrom-molybden-wolfram slitina, je ukazuje excelentní stabilitou v oxidač- ních,redukčních a smíšených kyselinách.
• Používá se v chemickém průmyslu, v zařízeních pro odsíření spalin, zpopelňování odpadu, v systémech pro úpravu odpadních splašků.
blog comments powered by Disqus